Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác

Để biết chi phí tài liệu cấn dịch giá bao nhiêu, quý khách chọn tên ngôn ngữ cần dịch, điền thông tin liên lạc của quý khách theo các mục trình tự bên dưới như sau:
Ngôn ngữ gốc


Ngôn ngữ cần dịch


Chọn ngoại tệ thanh toán

Nếu quý khách đã đồng ý với giá cả, thời gian giao bài, phương thức thanh toán v.v… Xin quý khách điền đầy đủ thông tin và gửi bài chi tiết mục bên dưới:
Người gửi *
Địa chỉ email *
Nội dung đính kèm
Để yêu cầu dich vụ, quý khách có thể gửi các dạng tập tin có đuôi như: .pdf; .doc; .jpeq; .gif; .ai; địa chỉ website v.v… Với nội dung đính kèm, thông tin liên lạc và tạm ứng 50% giá trị dịch vụ. Quý khách có thể bấm vào kết nối bên dưới để thực hiện:

Trang chủ
ĐC: P. 606, Tòa nhà Indochina Park, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Dakao, Q.1
TP. HCM, Việt Nam.
Tel: (848) 22200933 - 6285 3547
Fax: (848) 22200922
Email: sales@translation.vn

Skype Me™!